[ BK HCØ forside ] [ Klubregler ] [ Kontakt os ]

Tidsoverskridelser

Principper

Turneringslederen kan straffe deltagere for at komme for sent eller spille for langsomt. Dette gøres i Bridgeklubben HCØ efter følgende retningslinjer:

Par der forser sig, modtager en eller flere anmærkninger for tidsoverskridelser (kaldet tidspinde). I regnskabet for en aften oversættes tidspindene til strafpoint. Den første tidspind er altid straffri.

Tildeling af tidspinde

Der tildeles en tidspind til par der ikke er fuldtallige på starttidspunktet (pt klokken 19:00), og yderligere en tidspind til par der ikke er fuldtallige fem minutter efter. Hvis et par ikke er fuldtalligt efter ti minutter, griber turneringslederen ind med henblik på den mest smertefri afvikling af aftenens program og tildeler i alt 3 tidspinde.

Der tildeles en tidspind til begge par ved et bord der ikke er færdigt med en runde (halvleg) når den fastsatte rundetid er gået. Ved lange overtrædelser af rundetiden tildeles yderligere tidspinde: hvert femte minut i helaftensholdkampe, hvert tredje minut i andre turneringer.

I første runde regnes den fastsatte rundetid ved hvert bord sædvanligvis først fra den sidste spillers ankomst. Når nogen kommer så sent at dette er upraktisk, orienterer turneringslederen spillerne om hvor mange spil de forventes at nå, og hvor længe de har til det; i spil der således ikke spilles, får den ikke-fejlende side 60% og den forsinkede side 50%.

Når det er tydeligt at et bord ikke kan nå det/de sidste spil uden at gå væsentligt over tiden, kan turneringslederen beslutte at ét eller flere spil ikke skal spilles. Principielt skal spillene helst spilles, også på bekostning af en mindre forsinkelse; derfor vil turneringslederen kun aflyse spil på opfordring af spillerne eller ved meget store forsinkelser. Der tildeles en tidspind til hver side per aflyst spil, og begge sider får 50% for ikke-spillede spil.

Turneringslederen kan frafalde tidspinde, fx ved force majeure eller hvis spillerne er ved at skrive regnskab når rundetiden udløber.

Tid der bruges på turneringsledertilkaldelser, tæller ikke som spilletid: hvis turneringslederen bruger tid ved bordet får man ekstra tid (og/eller 60% for spil der af den grund ikke nås).

Oversættelse af tidspinde til strafpoint

Turnering med parregnskab:
 1. tidspind: 0 point,
 herefter: 3 point per tidspind.

32-spils holdkamp (strafpoint udregnes for hvert par for sig og maksimum modregnes i holdets resultat):
 1. tidspind: 0 kamppoint,
 herefter: 1 kamppoint per tidspind.

Turnering med Butlerregnskab:
 1. tidspind: 0 IMP,
 herefter: 3 IMP per tidspind.

Turnering hvor resultatet er en sum af 6 eller 7 IMP-sammenligninger:
 1. tidspind: 0 IMP,
 herefter: 12 IMP per tidspind.

Andre turneringsformer:
 Fastlægges efter lignende mønster før turneringen af turneringslederen.

Henvisninger til lovene

Turneringslederens beføjelser til at tildele disse straffe fremgår af lovenes §90B1 og §90B2.

I enkeltmandsturneringer tildeles tidspinde og strafpoint de enkelte spillere (§12C3).


Version 2008-03-02/jd [ Begyndelsen af denne side ] [ Klubregler ] [ BK HCØ forside ]