HCØ    

Klubregler

Vi følger stort set DBf's turneringsbestemmelser.

Der er dog enkelte punkter hvor vi har tradition for at fravige DBf's turneringsbestemmelser. Denne side er en (næppe komplet) beskrivelse af sådanne punkter.

Tilladte systemer

Klubbens faste par må spille alle systemer, selv i parturneringer.

Et system som ikke er tilladt efter DBf's regler må dog kun bruges hvis følgende betingelser overholdes:

(I overensstemmelse med DBf's regler har modstanderne lov til at have deres forsvar mod et højkunstigt system eller mod "åbent forsvar"-konventioner liggende fremme under runden. I holdturneringer har modstanderne til spillere med et højkunstigt system ret til at lade det samme par spille mod det højkunstige system i begge halvlege.)

Rettelsesfrist

For så vidt angår regnskabsfejl udløber rettelses- og appelfristerne (jf. lovenes §79C og §92B) først ved begyndelsen af næste spilleaften (eller juleafslutning eller generalforsamling).

DBf's turneringsreglements frister gælder uændret for så vidt angår andre uregelmæssigheder.

Straffe for fejl i fremgangsmåden

Vi tildeler straf for langsomt spil eller sen ankomst: en advarsel første gang på en aften, strafpoint derefter. I tilfælde af store tidsoverskridelser tildeles dog strafpoint straks. Se evt. de detaljerede regler om tidsoverskridelser.

Rygning

Blaksets Bridgecenter har et rygerum, hvor tobaksrygning er tilladt. Al rygning på spillestedet henvises til det rum. Det er således ikke tilladt at ryge ved bordene — heller ikke før og efter aftenens turnering.

Lige stilling

Medmindre der i en bestemt turnering er et særligt behov for at ophæve lige stilling, gøres det ikke. Hvis fx to hold eller to par har samme score som er højere end alle andres, er de ligeværdige vindere, og første- og andenpræmierne deles mellem dem.


Version 2018-08-18/jd