Bridgeklubben HCØ's logo

Bridgeklubben HCØ har ikke noget logo. Men det burde den have. For at gøre det tydeligt at klubben mangler et logo, har klubben et midlertidigt logo, som alene skal udfylde pladsen indtil klubben får et egentligt logo.

Det midlertidige logo findes i to udgaver:

logo farve   logo s/h
Den egentlige udgave er rød med hvid skrift. Den er beregnet til brug på WWW og i andre sammenhænge hvor farver normalt gengives.   Sort-hvid-udgaven er beregnet til tryksager der fotokopieres og andre sammenhænge hvor farver ikke kan påregnes gengivet.

Det midlertidige logo er i øvrigt klubbens navn, skrevet med hvidt i skriftsnittet fuldfed Comic Sans MS. Skriftsnittet er valgt fordi det symboliserer den løsslupne meldestil der hersker i klubben. Den røde farve symboliserer de doblinger som meldestilen afstedkommer. Den sorte farve symboliserer den skæbne den doblede kontrakt ofte får.

Det midlertidige logo er valgt med henblik på at provokere medlemmerne til at komme med bedre forslag. Man ser tydeligt at gengivelsen af bogstaverne er ujævn og takket, og at farvevalget slet ikke passer ind i 1990'ernes stil, hvor vægten lagt på gråtoner og afdæmpede blå farver.

Det midlertidige logo må benyttes af alle klubbens medlemmer til ethvert formål der ikke er i modstrid med klubbens vedtægter og ånd. Medlemmer som læser dette direkte fra Internettet, og som ikke har fundet ud af hvordan de kan sikre sig et eksemplar af logoet til eget brug, bedes lade være med at spørge Jens pr. elektronisk post.

Senest ændret 1999-12-17 / jbc