HCØ    

Kontingent for foråret 2023

Kontingentet for foråret 2023 er kr. 800. Kontingentet bedes indbetalt snarest — allersenest 24. januar. Kontingentsatsen gælder for alle aktive medlemmer af HCØ, også dem der har en anden klub som primær klub. Passive medlemmer skal ikke betale noget i denne omgang.

Beløbet kan indbetales på følgende måder:

Hvis du har en anden klub end HCØ som primær klub

Alle aktive medlemmer betaler samme kontingent om foråret. Rabatten i kontingentet til DBf var indregnet i efterårets kontingent.


Ajourført 2023-01-04 af jd