HCØ    

Kontingent for foråret 2021

Kontingentet for foråret 2021 er kr. 600. Kontingentet bedes indbetalt snarest — allersenest 7. februar. Kontingentsatsen gælder for alle aktive medlemmer af HCØ, også dem der har en anden klub som primær klub.

Beløbet kan indbetales på følgende måder:

Hvis du har en anden klub end HCØ som primær klub

Alle aktive medlemmer betaler samme kontingent om foråret. Rabatten i kontingentet til DBf var indregnet i efterårets kontingent.


Ajourført 2021-01-16 af jd