HCØ    

Kontingent for foråret 2020

Kontingentet for månederne januar-april 2020 er kr. 750. Kontingentet bedes indbetalt snarest — allersenest 21. januar. Kontingentsatsen gælder for alle aktive medlemmer af HCØ, også dem der har en anden klub som primær klub. (3-personers-parret betaler i alt kr. 1500.)

Beløbet kan indbetales på følgende måder:

Hvis du har en anden klub end HCØ som primær klub

Alle aktive medlemmer betaler samme kontingent om foråret. Rabatten i kontingentet til DBf var indregnet i efterårets kontingent.


Ajourført 2019-12-26 af jd