HCØ    

Kontingent for foråret 2019

Kontingentet for månederne januar-april 2019 er kr. 750. Kontingentet bedes indbetalt snarest — allersenest 17. januar. Kontingentsatsen gælder for alle aktive medlemmer af HCØ, også dem der har en anden klub som primær klub.

Beløbet kan indbetales på følgende måder:

Hvis du har en anden klub end HCØ som primær klub

Alle aktive medlemmer betaler samme kontingent om foråret. Rabatten i kontingentet til DBf var indregnet i efterårets kontingent.


Ajourført 2018-12-29 af jbc