HCØ    

Kontingent for foråret 2018

Kontingentet for månederne januar-april 2018 er kr. 750. Kontingentet bedes indbetalt snarest — allersenest 17. januar.

Beløbet kan indbetales på følgende måder:

Hvis du har en anden klub end HCØ som primær klub

Alle aktive medlemmer betaler samme kontingent om foråret. Rabatten i kontingentet til DBf er indregnet i efterårets kontingent.

Hvis du er passivt medlem af HCØ

Så skal du forholde dig passivt.


Ajourført 2017-12-29 af jd