Kontingent for efteråret 2022

Kontingentet for månederne september-december 2022 er kr. 1100. Kontingentet bedes indbetalt snarest — allersenest 28. september.

Beløbet kan indbetales på følgende måder:

Næste kontingentopkrævning bliver til nytår — det halvårskontingent bliver knap så dyrt. 

Hvis du har en anden klub end HCØ som primær klub

Hvis du er medlem af flere DBf-klubber end HCØ, skal du vælge en af dine klubber som din primære klub. Hvis HCØ ikke er din primære klub, skal du kun betale kr. 840.

Hvis du er eller vil være passivt medlem af HCØ

HCØ optager også passive medlemmer, se nærmere her.


Ajourført 2022-08-21 af jd